Пред огледалото

Posted: 23/01/2014 by Milko D. Georgiev

Светът е доста по-сложно място от обикновени биноми свой- чужд. Нищо не е черно и бяло, добро или лошо. Да бъдеш човек и да можеш да отличаваш доброто от злото изисква много повече от това да лепиш етикети. Тъжното е, че не сме устроени така, че лесно да се съгласяваме…

Read more
X