The Ultimate Travel Guide Part One

Posted: 04/02/2014 by Milko D. Georgiev

С над 300,000 км зад гърба си в последните две години, 42 седмици командировки през 2013 и над 40 различни дестинации дойде време да събера в няколко текста натрупаните емпирични умения за систематично оцеляване на пътя. Далеч без да имам претенции за изчерпателност, ето ги и моите съвети за безпроблемно…

Read more
X