Поучителната история на деня

Posted: 11/04/2014 by Milko D. Georgiev

В Стокхолм, кралския дворец е изграден на мястото, където до 1697 година е стояла крепостта Tre Kronor. Същата е разрушена от пожар, който освен нея унищожава цялата библиотека и архив на държавата. В следствие на това и досега изследванията на ранната шведка история са трудни. Интересното обаче е друго. След…

Read more
X