Време разделно

Posted: 23/09/2015 by Milko D. Georgiev

В житейския си път всеки среща стотици, хиляди различни хора. Някои тръгват с нас, някои оставят блед спомен, други – неизличими рани. С едни ни свързват спомени, с други – бъдеще, с трети – приятни разговори. Въпросът защо и как допускаме някой до себе си е сложен и метафизичен почти…

Read more
X